onsdag 18 april 2012

Basgruppsträff med " Kackel",

  Vi träffades i vår basgrupp i torsdags i Haga. Eftersom vi hade med oss var sin bild hade vi en dialog runt vad vi såg i var och en av bilderna. Utifrån dom valde vi ut en bild som vi hade en djupare bildanalys kring. Bilden vi valde heter Kackel, en oljemålning målad av göteborgskoloristen Ragnar Sandberg under epoken 1939-41 på Stenungsön.Reflektioner som kom fram var :   Vad ser vi?
Mycket färg har använts, täckande på hela bilden (typiskt för koloristmålning.)
Blå, gula, gröna och röda nyanser. Raka och runda former, vassa former och grova penseldrag.
Vad symboliserar den?
Stolthet, värme, energi och rörelse.

Vi diskuterade vidare om hur man kan arbeta med barn och konstbilder, och hur ett konstprojekt med barn kan se ut.
Några förslag:
* Utgå ifrån barnens upplevelser.
* Man kan besöka en konstutställning med barnen.
* Låta konstböcker ligga framme eller konstbilder  som kan inspirera.
* Efter att barnet valt en bild som inspirerar kan de välja andra sorters färg och material.
* Låta barnen använda material och färg som dom känner till och provat tidigare och har god
   materialkännedom av.
* De skall få lov att prova om och om igen.
* Måla och låta sig inspireras och skapa sin berättelse utifrån sin bild.
* Barnen kan jobba med lera och inspireras utifrån bilden.
* Måla en gruppmålning på ett stort papper, där de roterar runt hela pappret och målar till där man vill till  
   en stor gemensam målning. Senare kan de få göra en passpatå  och gå runt och välja ut och prova                      vilken del av målningen man vill klippa ut och klistra på passpatåramen.
* Måla till musik.
* Göra en collagebild - välj ut en bild i en tidning, klipp ut den och klistra upp på ett papper och fortsätta
    måla vidare på den.
*  Berätta om en  konstnärer  eller en konststil och se på tillhörande bilder.
*  Samla bilder och låt dom finnas framme som barnen kan titta på när de vill.

    Barnen bör få använda alla sin sinnen.
*  Man kan ha en lättare bildanalys med barnen. Använda öppna frågor som:
    Vad ser du?    Ser du någon form?
     Undvik  värderingsfrågor!

Det blev mycket "kackel" och prat på våran träff och vi hade trevligt som alltid när vi träffas.
Vi pratade också om föreläsningarna vi varit på med pedagogistan   Christian  Fabbi. Vi har varit på olika föreläsningsdagar och diskuterade lite runt dessa. Alla tyckte det var intressanta och lärorika uppleveser.        

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar