söndag 16 oktober 2011

Diskussion och reflektion i baslag 1

     I förra veckan träffades vi i våran grupp på Mölndalsvägens förskola där Anneli arbetar. Det var roligt att titta runt och få se en  annorlunda verksamhet än den jag själv arbetar i och en helt annorlunda miljö. Efter att vi presenterat oss och berättat lite om våra arbetsplatser började vi diskutera om barns skapande och atelieristans roll.  Ett av det viktigaste för aterieristan är att erbjuda barnen material i en tillåtande miljö. Ateljen skall vara ett laboratorium för barnen, där de har chansen att prova olika material i sitt skapande arbete. Materialet kan vara olika sorters färg, papper, förbrukningsmaterial av olika slag och naturmaterial m.m. Det är bra om barnen kan arbeta i smågrupper och att det finns tid till diskussion och samtal. Atelieristans förhållningssätt till materialet och barnens arbete är viktigt. Atelieristan skall leda barnen i deras kunskapssökande och uppmuntra deras skapande. Det är också viktigt med struktur i ateljen och att den är  stimulerande och inspirerande. Den skall också spegla den skapande verksamheten.
Atelieristans roll är också att handleda andra pedagoger i materialkännedom och att hålla i projekt.

Reflektioner från Tarja Häikiös föreläsning.
Barnens eget utforskande om och kring materialet är viktigt. Låta barnen komma på egna lösningar. Att ateljen skall vara ett utforskande laboratorium. Att miljön är tillåtande och  ett bra förhållningsätt till arbetet. Lyssna på barnen - att de är delaktiga. Låt barnen få ta material själva och söka kunskap själva.
Men att atelieristan introducerar matrialet. Hon/han bör arbeta både strukturerat och spontant.

Hur kan atelieristan bidra till att barns utforskande blir utifrån barns perspektiv och vilken relation kan atelieristans arbete ha i den pedagogiska verksamheten?
Atelieristan bör observara, dokumentera och lyssna på barnen om vad de har för intressen. Låta dom vara delaktiga. En gynnsam, kreativ miljö är viktigt. Där barnen har valmöjligheter. Låt materialet finnas lättåtkomligt för barnen, i deras höjd. Atelieristan skall stödja barnen i deras kreativa process och handleda dem. Lärandet har behov av tid, att ta pauser och avbrott för reflektioner och diskussion  av erfarenheter enligt Tarja Häikiö. Om det är svårt att dokumentera när man handleder barnen kan man ta hjälp av en diktafon. Det är viktigt att barnen får jobba i sin egen takt. Kommunikation är viktigt, ett möte barnen emellan. Barnen får inspiration och lär av varandra. Atelieristan leder vidare i barnens tankar.

1 kommentar: