onsdag 16 november 2011

Höstlov i Ateliern!

Efter Tarjas Häikiös intressanta seminarium om Reggio Emilias pedagogiska filosofi fick man många positiva tankar med sig hem. Men att omsätta det till skolans värld känns svårt. Jag var ju nyfiken på om man fortsätter detta arbetsätt när barnen börjar skolan i Reggio Emilia berättade hon att i de Italienska skolorna finns inget intresse för denna filosofi, och det kändes lite tungt att höra.  Även Mia Andersson berättade om skolor i Kärra där barnen gått i Reggio Emilia- inspirerande förskolor  inte fortsätta  med detta arbetsätt , även om det finns lärare som vill, så är det svårt eftersom det är så många krav som eleverna skall uppfylla. Jag känner också av detta, och det känns inte alls bra att bedöma eleverna i bild. Som tur är arbetar jag också på fritidshem och där känner jag min utmaning att eftersträva denna filosofi.

Under en veckas höstlov ifrån skolan, då vi varit på fritids hela dagarna, har vi kunnat ägna mycket tid i ateljén. Jag märker hur flera av barnen njuter av att få plocka ifrån allt material på hyllorna, och skapa fritt. Fantasin flödar. Tre- fyra barn i taget jobbar i ateljén och hjälper varandra. Ateljén har vi byggt upp tillsammans med barnen på fritids och de har också haft med sig mycket material.


Eftersom vårt tema är "Grön flagg"- miljömedvetenhet har vi samlat mycket förbrukningsmaterial som man vanligtvis slänger  och spillvirke ifrån träslöjden.


Foto: Christel Albertsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar